งานเลี้ยงอำลาอาจารย์และนักศึกษาพยาบาลแลกเปลี่ยนจากสถาบันการศึกษาเครือข่ายในต่างประเทศ

งานเลี้ยงอำลาอาจารย์และนักศึกษาพยาบาลแลกเปลี่ยนจากสถาบันการศึกษาเครือข่ายในต่างประเทศ
งานเลี้ยงอำลาอาจารย์และนักศึกษาพยาบาลแลกเปลี่ยนจากสถาบันการศึกษาเครือข่ายในต่างประเทศงานเลี้ยงอำลาอาจารย์และนักศึกษาพยาบาลแลกเปลี่ยนจากสถาบันการศึกษาเครือข่ายในต่างประเทศ
งานเลี้ยงอำลาอาจารย์และนักศึกษาพยาบาลแลกเปลี่ยนจากสถาบันการศึกษาเครือข่ายในต่างประเทศงานเลี้ยงอำลาอาจารย์และนักศึกษาพยาบาลแลกเปลี่ยนจากสถาบันการศึกษาเครือข่ายในต่างประเทศงานเลี้ยงอำลาอาจารย์และนักศึกษาพยาบาลแลกเปลี่ยนจากสถาบันการศึกษาเครือข่ายในต่างประเทศ
งานเลี้ยงอำลาอาจารย์และนักศึกษาพยาบาลแลกเปลี่ยนจากสถาบันการศึกษาเครือข่ายในต่างประเทศงานเลี้ยงอำลาอาจารย์และนักศึกษาพยาบาลแลกเปลี่ยนจากสถาบันการศึกษาเครือข่ายในต่างประเทศงานเลี้ยงอำลาอาจารย์และนักศึกษาพยาบาลแลกเปลี่ยนจากสถาบันการศึกษาเครือข่ายในต่างประเทศ
งานเลี้ยงอำลาอาจารย์และนักศึกษาพยาบาลแลกเปลี่ยนจากสถาบันการศึกษาเครือข่ายในต่างประเทศงานเลี้ยงอำลาอาจารย์และนักศึกษาพยาบาลแลกเปลี่ยนจากสถาบันการศึกษาเครือข่ายในต่างประเทศงานเลี้ยงอำลาอาจารย์และนักศึกษาพยาบาลแลกเปลี่ยนจากสถาบันการศึกษาเครือข่ายในต่างประเทศ
งานเลี้ยงอำลาอาจารย์และนักศึกษาพยาบาลแลกเปลี่ยนจากสถาบันการศึกษาเครือข่ายในต่างประเทศงานเลี้ยงอำลาอาจารย์และนักศึกษาพยาบาลแลกเปลี่ยนจากสถาบันการศึกษาเครือข่ายในต่างประเทศงานเลี้ยงอำลาอาจารย์และนักศึกษาพยาบาลแลกเปลี่ยนจากสถาบันการศึกษาเครือข่ายในต่างประเทศ
งานเลี้ยงอำลาอาจารย์และนักศึกษาพยาบาลแลกเปลี่ยนจากสถาบันการศึกษาเครือข่ายในต่างประเทศงานเลี้ยงอำลาอาจารย์และนักศึกษาพยาบาลแลกเปลี่ยนจากสถาบันการศึกษาเครือข่ายในต่างประเทศงานเลี้ยงอำลาอาจารย์และนักศึกษาพยาบาลแลกเปลี่ยนจากสถาบันการศึกษาเครือข่ายในต่างประเทศ
งานเลี้ยงอำลาอาจารย์และนักศึกษาพยาบาลแลกเปลี่ยนจากสถาบันการศึกษาเครือข่ายในต่างประเทศงานเลี้ยงอำลาอาจารย์และนักศึกษาพยาบาลแลกเปลี่ยนจากสถาบันการศึกษาเครือข่ายในต่างประเทศ
งานเลี้ยงอำลาอาจารย์และนักศึกษาพยาบาลแลกเปลี่ยนจากสถาบันการศึกษาเครือข่ายในต่างประเทศงานเลี้ยงอำลาอาจารย์และนักศึกษาพยาบาลแลกเปลี่ยนจากสถาบันการศึกษาเครือข่ายในต่างประเทศ
 

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานเลี้ยงอำลา Professor Dr. Nana Inoue, nursing faculty จาก Osaka Metropolitan University, ประเทศญี่ปุ่น และนักศึกษาพยาบาลแลกเปลี่ยน จำนวน 9 คน จาก Faculty of Medicine, Public Health, and Nursing, Universitas Gadjah Mada, ประเทศอินโดนีเซีย School of Nursing, Osaka Metropolitan University, ประเทศญี่ปุ่น Graduate School of Medicine, Division of Health Sciences, Osaka University, ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเดินทางมาเข้าร่วมในโครงการแลกเปลี่ยน ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม - 11 สิงหาคม 2566

โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี เป็นประธานในพิธี พร้อมร่วมถ่ายรูปหมู่ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำปี เกรนเจอร์ รอง ผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ร่วมกล่าวอำลาและมอบของที่ระลึก แก่ อาจารย์ผู้มาเยือนและนักศึกษาพยาบาลแลกเปลี่ยน

ทั้งนี้ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาพยาบาล ในโอกาสที่ได้จบการศึกษาดูงานในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในครั้งนี้

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566 ณ ห้อง 708 ชั้น 7 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี