“The Cultural Night Party”

The Cultural Night Party
The Cultural Night PartyThe Cultural Night Party
The Cultural Night PartyThe Cultural Night PartyThe Cultural Night Party
The Cultural Night PartyThe Cultural Night PartyThe Cultural Night Party
The Cultural Night PartyThe Cultural Night PartyThe Cultural Night Party
The Cultural Night PartyThe Cultural Night Party
The Cultural Night PartyThe Cultural Night Party
The Cultural Night PartyThe Cultural Night PartyThe Cultural Night Party
The Cultural Night PartyThe Cultural Night PartyThe Cultural Night Party
 

หน่วยวิเทศสัมพันธ์ และหน่วยกิจการนักศึกษา โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ อาจารย์ นักศึกษาพยาบาลรามาธิบดี และนักศึกษาพยาบาลแลกเปลี่ยนจากสถาบันการศึกษาเครือข่ายในต่างประเทศ จัดงาน “The Cultural Night Part”

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำปี เกรนเจอร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วย Professor Dr. Nana Inoue, nursing faculty จาก Osaka Metropolitan University, ประเทศญี่ปุ่น นักศึกษาพยาบาลรามาธิบดี และนักศึกษาพยาบาลแลกเปลี่ยน จำนวน 17 คน จาก Faculty of Medicine, Public Health, and Nursing, Universitas Gadjah Mada, ประเทศอินโดนีเซีย School of Nursing, Osaka Metropolitan University, ประเทศญี่ปุ่น Graduate School of Medicine, Division of Health Sciences, Osaka University, ประเทศญี่ปุ่น College of Nursing, Taipei Medical University, ไต้หวัน School of Nursing, The University of Hong Kong, ฮ่องกง เข้าร่วมกิจกรรม “The Cultural Night Party” เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสถาบัน

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการจัดเลี้ยงอาหารและขนมไทย การเล่นเกมส์และกิจกรรมสานสัมพันธ์ รวมถึงการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์และวัฒนธรรมประจำชาติ สร้างความประทับใจให้กับผู้ที่เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก บรรยากาศเต็มไปด้วยความสุข รอยยิ้ม และความอบอุ่น

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566 ณ ห้อง 708 ชั้น 7 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี