You are here

รามาธิบดีรับรักษาต่อนายพรชัย เสาศรี

 
     คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล รับนายพรชัย  เสาศรี  ชาว จังหวัดสุรินทร์ มีอาการผิดปกติความสูงเพิ่มขึ้นไม่หยุด ปัจจุบันสูง 257 เซนติเมตร เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลรามาธิบดีโดยมี นายแพทย์ทศพร   เสรีรักษ์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ผู้ประสานงานในการส่งตัวรักษาในครั้งนี้ และผู้แทนจากโรงพยาบาลรามาธิบดี ให้การต้อนรับในครั้งนี้ด้วย
     วันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้อผู้ป่วยชั้น4 อาคารศูนย์อุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน