งานแถลงข่าว เรื่อง จะลดการตายก่อนเวลา ในวัยกลางคนลงครึ่งหนึ่งได้อย่างไร