กิจกรรมนักศึกษารามาธิบดี

กิจกรรมนักศึกษารามาธิบดี
กิจกรรมนักศึกษารามาธิบดีกิจกรรมนักศึกษารามาธิบดีกิจกรรมนักศึกษารามาธิบดี
 

ชมรมสานฝัน ชมรมดนตรี ชมรมขับร้องประสานเสียงรามาธิบดี ชมรมศิลปะรามาธิบดี ร่วมกับ งานกิจการนักศึกษา สำนักงานการศึกษา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ “ค่ายสานฝัน ครั้งที่4” มีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้ร่วมกันทำกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อื่นผ่านเสียงดนตรีและงานศิลปะ พร้อมฝึกฝนทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น ร่วมทั้งสร้างแรงบันดาลใจที่จะริเริ่มทำสิ่งที่มีประโยชน์ให้กับตนเองและสังคม

เมื่อวันที่ 6 - 7 พฤษภาคม พ.ศ.2566 ณ โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก จ.กาญจนบุรี