พิธีสรงน้ำพระพุทธรูปและศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567

พิธีสรงน้ำพระพุทธรูปและศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567
พิธีสรงน้ำพระพุทธรูปและศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567พิธีสรงน้ำพระพุทธรูปและศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567พิธีสรงน้ำพระพุทธรูปและศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567พิธีสรงน้ำพระพุทธรูปและศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567พิธีสรงน้ำพระพุทธรูปและศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567พิธีสรงน้ำพระพุทธรูปและศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567
พิธีสรงน้ำพระพุทธรูปและศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567พิธีสรงน้ำพระพุทธรูปและศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567พิธีสรงน้ำพระพุทธรูปและศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567พิธีสรงน้ำพระพุทธรูปและศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567พิธีสรงน้ำพระพุทธรูปและศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567พิธีสรงน้ำพระพุทธรูปและศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567
 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปและศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567 โดยได้รับเกียรติจาก ศ. ดร. พญ.อติพร อิงค์สาธิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหารคณะฯ แพทย์ พยาบาล บุคลากร และผู้รับบริการ ร่วมสรงน้ำพระเพื่อความเป็นสิริมงคล

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล