พิธีเปิดห้องประชุมฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี

พิธีเปิดห้องประชุมฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี
พิธีเปิดห้องประชุมฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดีพิธีเปิดห้องประชุมฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดีพิธีเปิดห้องประชุมฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดีพิธีเปิดห้องประชุมฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดีพิธีเปิดห้องประชุมฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดีพิธีเปิดห้องประชุมฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี
พิธีเปิดห้องประชุมฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดีพิธีเปิดห้องประชุมฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดีพิธีเปิดห้องประชุมฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี
 

ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีทำบุญ ถวายภัตตาหารเพลและเครื่องสังฆทานแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป ซึ่งมี ศ. ดร. พญ.อติพร อิงค์สาธิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีเปิด ห้องประชุมฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยได้รับเกียรติจาก รศ. ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และ พว.วรรณา คงวิเวกขจรกิจ หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมในพิธี

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี อาคารหอพักพยาบาล 2