งานทำบุญเดือนเกิดบุคลากร ประจำเดือนเมษายน 2567

งานทำบุญเดือนเกิดบุคลากร ประจำเดือนเมษายน 2567
งานทำบุญเดือนเกิดบุคลากร ประจำเดือนเมษายน 2567งานทำบุญเดือนเกิดบุคลากร ประจำเดือนเมษายน 2567งานทำบุญเดือนเกิดบุคลากร ประจำเดือนเมษายน 2567งานทำบุญเดือนเกิดบุคลากร ประจำเดือนเมษายน 2567งานทำบุญเดือนเกิดบุคลากร ประจำเดือนเมษายน 2567งานทำบุญเดือนเกิดบุคลากร ประจำเดือนเมษายน 2567
 

ฝ่ายบริหารทุนมนุษย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานทำบุญเดือนเกิดบุคลากร ประจำเดือนเมษายน 2567 ภายในงานมีพิธีตักบาตร ถวายภัตตาหารเช้า และถวายสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์จากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร จำนวน 9 รูป โดยมี ผศ.สุพัตรา ลีลาภิวัฒน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธี ร่วมถวายภัตตาหาร ซึ่งมีบุคลากรรามาธิบดีเข้าร่วมทำบุญในครั้งนี้ด้วย

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2567 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารบริหาร