อบรมหลักสูตรเทคนิคพิเศษเพื่อฝึกพัฒนาทักษะพิธีกร ครั้งที่ 2