หน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทาน จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดนครราชสีมา