ขอเชิญบุคลากรทุกท่านร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

 

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕
คณะฯ ขอเชิญบุคลากรทุกท่านร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ดังนี้