คณะฯ ร่วมให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตฮังการีประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและหารือในประเด็นความร่วมมือที่เป็นไปได้ในอนาคต

คณะฯ ร่วมให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตฮังการีประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและหารือในประเด็นความร่วมมือที่เป็นไปได้ในอนาคต
คณะฯ ร่วมให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตฮังการีประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและหารือในประเด็นความร่วมมือที่เป็นไปได้ในอนาคตคณะฯ ร่วมให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตฮังการีประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและหารือในประเด็นความร่วมมือที่เป็นไปได้ในอนาคตคณะฯ ร่วมให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตฮังการีประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและหารือในประเด็นความร่วมมือที่เป็นไปได้ในอนาคตคณะฯ ร่วมให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตฮังการีประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและหารือในประเด็นความร่วมมือที่เป็นไปได้ในอนาคต
คณะฯ ร่วมให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตฮังการีประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและหารือในประเด็นความร่วมมือที่เป็นไปได้ในอนาคตคณะฯ ร่วมให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตฮังการีประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและหารือในประเด็นความร่วมมือที่เป็นไปได้ในอนาคตคณะฯ ร่วมให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตฮังการีประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและหารือในประเด็นความร่วมมือที่เป็นไปได้ในอนาคตคณะฯ ร่วมให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตฮังการีประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและหารือในประเด็นความร่วมมือที่เป็นไปได้ในอนาคตคณะฯ ร่วมให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตฮังการีประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและหารือในประเด็นความร่วมมือที่เป็นไปได้ในอนาคตคณะฯ ร่วมให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตฮังการีประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและหารือในประเด็นความร่วมมือที่เป็นไปได้ในอนาคต
 

ศ.คลินิก นายแพทย์อาทิตย์ อังกานนท์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ผศ. นพ.สุชิน วรวิชชวงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และคณาจารย์สาขาวิชาโลหิตวิทยาและมะเร็งวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ ได้แก่ ศ. นพ.พันธุ์เทพ อังชัยสุขศิริ และ ศ. พญ.นงนุช สิระชัยนันท์ ร่วมให้การต้อนรับ ฯพณฯ ดร. Sándor Sipos เอกอัครราชทูตฮังการีประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและหารือในประเด็นความร่วมมือที่เป็นไปได้ในอนาคต

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมคณบดี สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล