โครงการจัดการความรู้ด้านความผิดพลาดทางยา

ความผิดพลาดทางยา
 
 
     ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดลจัดบรรยายพิเศษ โครงการจัดการความรู้ด้านความผิดพลาดทางยา ครั้งที่ 6  โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์นายแพทย์สาธิต  กรเณศ  หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งได้รับความสนใจจากบุคคลากรทางการแพทย์เป็นอย่างมาก
     วันที่ 27 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์  เวชชาชีวะ อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์