You are here

คืนสู่เหย้าศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี 2556

คืนสู่เหย้าศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ประจำปี 2556
 
     สมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ร่วมกับ ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีรุ่นที่ 3 ,13 ,23 และ 33 จัดงาน “คืนสู่เหย้า ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ประจำปี 2556 RAMATHIBODI ALUMNI NIGHT 2013: HOME COMING DAY “กลับมาเถิดวันวาน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี อาจารย์แพทย์ ได้พบปะสังสรรค์รำลึกถึงความหลังและร่วมรับประทานอาหารเย็นด้วยกัน อีกทั้งได้รับความสนุกสนานอย่างเป็นกันเองของพี่ๆน้องๆ ร่วมสถาบัน เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุม 910 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี