ขอบคุณชาวรามาฯที่ช่วยงานการกุศล

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
     ศ.นพ.วินิต พัวประดิษฐ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยกรรมการบริหารคณะฯ แพทย์ พยาบาล และนักศึกษารามาธิบดี ร่วมรับโทรศัพท์บริจาคเงินการกุศลในรายการ “ราตรีศรัทธาแห่งสายธาร” ทางสถานีโมเดิร์นไนน์ ทีวี เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2556 ณ สตูดิโอสถานีโมเดิร์นไนน์ ทีวี โดยมี ท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล เป็นประธานการจัดงานในครั้งนี้ อนึ่ง รายได้จากการจัดรายการมอบให้โรงพยาบาลรามาธิบดี ในโครงการพัฒนาอาคารและจัดซื้อเครื่องมือแพทย์เพื่อผู้ป่วยยากไร้