You are here

คลินิก 3 ปวด

คลินิก 3 ปวด
 
เรื่อง การวินิจฉัยอาการปวดหัวด้วยเครื่อง CT Scan
 
                                                      - บรรยายให้ความรู้เรื่อง ปวดหัว
                                                      - ให้คำปรึกษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
                                                      - บริการออกบัตรนัดตรวจ
 
ในวันพุธที่ 28 สิงหาคม 2556 เวลา 12.00-13.30 น.
ณ ห้องโถงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน์ ชั้น 1
จัดโดย ทีมแพทย์ศัลยกรรมประสาท
พิเศษสำหรับผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยจากทีมแพทย์แล้วมีอาการจริง  จะได้รับการทำ CT Scan ฟรี จำนวน 10 ท่าน
 
ฟรีทั้งงาน