รับบริจาคเงินจากตัวแทนศูนย์การค้าแหลมทองช้อปปิ้งพลาซ่า ระยอง