ละครเวทีการกุศล Rama Drama ครั้งที่ 16 “Allegro in Red”

ละครเวทีการกุศล Rama Drama ครั้งที่ 16 “Allegro in Red”
ละครเวทีการกุศล Rama Drama ครั้งที่ 16 “Allegro in Red”ละครเวทีการกุศล Rama Drama ครั้งที่ 16 “Allegro in Red”
ละครเวทีการกุศล Rama Drama ครั้งที่ 16 “Allegro in Red”ละครเวทีการกุศล Rama Drama ครั้งที่ 16 “Allegro in Red”ละครเวทีการกุศล Rama Drama ครั้งที่ 16 “Allegro in Red”
ละครเวทีการกุศล Rama Drama ครั้งที่ 16 “Allegro in Red”ละครเวทีการกุศล Rama Drama ครั้งที่ 16 “Allegro in Red”ละครเวทีการกุศล Rama Drama ครั้งที่ 16 “Allegro in Red”ละครเวทีการกุศล Rama Drama ครั้งที่ 16 “Allegro in Red”
ละครเวทีการกุศล Rama Drama ครั้งที่ 16 “Allegro in Red”ละครเวทีการกุศล Rama Drama ครั้งที่ 16 “Allegro in Red”ละครเวทีการกุศล Rama Drama ครั้งที่ 16 “Allegro in Red”ละครเวทีการกุศล Rama Drama ครั้งที่ 16 “Allegro in Red”ละครเวทีการกุศล Rama Drama ครั้งที่ 16 “Allegro in Red”ละครเวทีการกุศล Rama Drama ครั้งที่ 16 “Allegro in Red”
 

ชมรมนักศึกษาแพทย์รามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดละครเวทีการกุศล ครั้งที่ 16 "Allegro in Red" รอบปฐมทัศน์ โดยรายได้ทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่าย ร่วมสมทบทุนให้มูลนิธิรามาธิบดีฯ ในโอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก ศ.คลินิก นพ.อาทิตย์ อังกานนท์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดการแสดง ซึ่งได้รับเกียรติจาก ศ. นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมมอบช่อดอกไม้เพื่อให้กำลังใจแก่นักแสดงและทีมงาน ท่ามกลางผู้สนใจเข้าร่วมชมละครเวทีในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1)