งานทำบุญเดือนเกิดบุคลากร ประจำเดือนมกราคม 2567

งานทำบุญเดือนเกิดบุคลากร ประจำเดือนมกราคม 2567
งานทำบุญเดือนเกิดบุคลากร ประจำเดือนมกราคม 2567งานทำบุญเดือนเกิดบุคลากร ประจำเดือนมกราคม 2567
งานทำบุญเดือนเกิดบุคลากร ประจำเดือนมกราคม 2567งานทำบุญเดือนเกิดบุคลากร ประจำเดือนมกราคม 2567งานทำบุญเดือนเกิดบุคลากร ประจำเดือนมกราคม 2567งานทำบุญเดือนเกิดบุคลากร ประจำเดือนมกราคม 2567งานทำบุญเดือนเกิดบุคลากร ประจำเดือนมกราคม 2567งานทำบุญเดือนเกิดบุคลากร ประจำเดือนมกราคม 2567
 

ฝ่ายบริหารทุนมนุษย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานทำบุญเดือนเกิดบุคลากร ประจำเดือนมกราคม 2567 ภายในงานมีพิธีตักบาตร ถวายภัตตาหารเช้า และถวายสังฆทานแด่ พระมหาบุญช่วย ปัญญาวชิโร ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมคลายทุกข์ จ.กาญจนบุรี พร้อมคณะสงฆ์จากวัดบางยี่ขัน กรุงเทพฯ โดยมี ผศ. นพ.ประสิทธิ์ กี่สุขพันธ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารโครงการก่อสร้าง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหารคณะฯ ร่วมถวายภัตตาหาร ซึ่งมีบุคลากรรามาธิบดีเข้าร่วมทำบุญในครั้งนี้ด้วย

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2567 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารบริหาร