ชมรมพุทธธรรมรามาธิบดี ขอเชิญผู้สนใจ ร่วมฟังธรรมบรรยายโดย พระอาจารย์ไชยา อภิชโย