ยินดีต้อนรับ Prof.Miloslar Kuba ในการหารือความร่วมมือ (MOU) กับโรงพยาบาลรามาธิบดี

 

พิธีลงนาม MOU /สาธารรัฐเช็ก

       ศ.นพ.วินิต  พัวประดิษฐ์ คณบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับและหารือเกี่ยวกับด้านความร่วมมือ (MOU) กับ Prof. Miloslav  Kuba ผู้แทนจากCharles University ประเทศสาธารรัฐเช็ก เพื่อเน้นการส่งเสริมและสร้างความสัมพันธ์อันดีในด้านการศึกษา อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนให้มีการเพิ่มพูนประสบการณ์เกี่ยวกับวิทยาการทางการแพทย์และพยาบาลในแขนงต่างๆ อีกด้วย
 
      เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุม2 อาคาร1 ชั้น 6  อาคารเรียนรวม