พิธีเปิด Ramathibodi Health Space@Paradise Park ศูนย์ดูแลสุขภาพครบวงจรนอกพื้นที่โรงพยาบาล

พิธีเปิด Ramathibodi Health Space@Paradise Park ศูนย์ดูแลสุขภาพครบวงจรนอกพื้นที่โรงพยาบาล
พิธีเปิด Ramathibodi Health Space@Paradise Park ศูนย์ดูแลสุขภาพครบวงจรนอกพื้นที่โรงพยาบาลพิธีเปิด Ramathibodi Health Space@Paradise Park ศูนย์ดูแลสุขภาพครบวงจรนอกพื้นที่โรงพยาบาล
พิธีเปิด Ramathibodi Health Space@Paradise Park ศูนย์ดูแลสุขภาพครบวงจรนอกพื้นที่โรงพยาบาลพิธีเปิด Ramathibodi Health Space@Paradise Park ศูนย์ดูแลสุขภาพครบวงจรนอกพื้นที่โรงพยาบาลพิธีเปิด Ramathibodi Health Space@Paradise Park ศูนย์ดูแลสุขภาพครบวงจรนอกพื้นที่โรงพยาบาลพิธีเปิด Ramathibodi Health Space@Paradise Park ศูนย์ดูแลสุขภาพครบวงจรนอกพื้นที่โรงพยาบาลพิธีเปิด Ramathibodi Health Space@Paradise Park ศูนย์ดูแลสุขภาพครบวงจรนอกพื้นที่โรงพยาบาลพิธีเปิด Ramathibodi Health Space@Paradise Park ศูนย์ดูแลสุขภาพครบวงจรนอกพื้นที่โรงพยาบาลพิธีเปิด Ramathibodi Health Space@Paradise Park ศูนย์ดูแลสุขภาพครบวงจรนอกพื้นที่โรงพยาบาลพิธีเปิด Ramathibodi Health Space@Paradise Park ศูนย์ดูแลสุขภาพครบวงจรนอกพื้นที่โรงพยาบาลพิธีเปิด Ramathibodi Health Space@Paradise Park ศูนย์ดูแลสุขภาพครบวงจรนอกพื้นที่โรงพยาบาลพิธีเปิด Ramathibodi Health Space@Paradise Park ศูนย์ดูแลสุขภาพครบวงจรนอกพื้นที่โรงพยาบาลพิธีเปิด Ramathibodi Health Space@Paradise Park ศูนย์ดูแลสุขภาพครบวงจรนอกพื้นที่โรงพยาบาลพิธีเปิด Ramathibodi Health Space@Paradise Park ศูนย์ดูแลสุขภาพครบวงจรนอกพื้นที่โรงพยาบาล
 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค ศูนย์การค้าเครือเอ็ม บี เค จัดพิธีเปิด Ramathibodi Health Space@Paradise Park ศูนย์ดูแลสุขภาพครบวงจรนอกพื้นที่โรงพยาบาล ขึ้น ด้วยแนวคิด “สร้างเสริมป้องกัน ดูแลรักษา บำบัดฟื้นฟู” ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนพื้นที่ศรีนครินทร์และพื้นที่ใกล้เคียงได้เข้าถึงบริการทางสุขภาพ สะดวก รวดเร็ว โดยได้รับเกียรติจาก ศ. นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล รศ. นพ.สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายดูแลสุขภาพและผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี ศ. ดร. พญ.อติพร อิงค์สาธิต รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) นายวิจักษณ์ ประดิษฐวณิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) พญ.ลลนา ก้องธรนินทร์ คณะผู้บริหารจากทั้งสององค์กร แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชนเข้าร่วมในพิธีเปิด ภายในงานมีการจัดกิจกรรมเสวนาสุขภาพและเยี่ยมชมการดำเนินงานภายใน Ramathibodi Health Space@Paradise Park

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2566 ณ Ramathibodi Health Space@Paradise Park ถนนศรีนครินทร์