คณบดี ร่วมแสดงความยินดีและรับมอบเสื้อในโอกาสเปิดตัวนิตยสาร @Rama

โลโก้ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

คณบดี ร่วมแสดงความยินดีและรับมอบเสื้อในโอกาสเปิดตัวนิตยสาร @Rama

 
 

     ศ.นพ.วินิต พัวประดิษฐ์ คณบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงความยินดีแก่เจ้าหน้าที่กองบรรณาธิการนิตยสาร @Rama ในโอกาสจัดงานเปิดตัวนิตยสาร @Rama พร้อมรับมอบนิตยสารและเสื้อยืด @Rama โดยมี อ.พญ.โสมรัชช์ วิไลยุค ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร ผศ.นพ.ภาวิทย์ เพียรวิจิตร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร และนางพัชรี ภูรีนันทนิมิต หัวหน้างานสื่อสารองค์กร เป็นผู้มอบ 
     เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2555 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานคณบดี