รับมอบเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ

โลโก้ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
รับมอบเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ
 
 
     รศ. สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี  รับมอบเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ จำนวน 1 เครื่อง จากคุณนิตยา พนัสอำพน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลรามาธิบดี ณ สำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาล เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2555