You are here

สัมภาษณ์เกี่ยวกับการดำเนินงานในโครงการปลูกถ่ายตับจากพ่อแม่สู่ลูก

โลโก้ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
สัมภาษณ์เกี่ยวกับการดำเนินงานในโครงการปลูกถ่ายตับจากพ่อแม่สู่ลูก
 
 
 
     คุณอัจฉรา คำธิตา ผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 เข้าทำการสัมภาษณ์ รศ.นพ.สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี และ นพ.วินัย สวัสดิวร เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เกี่ยวกับการดำเนินงานในโครงการปลูกถ่ายตับจากพ่อแม่สู่ลูก โดยมีแพทย์ผู้เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เข้าร่วมฟังการสัมภาษณ์
     เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2555 ณ ห้องประชุมท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล ชั้น 5 ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์