กิจกรรม give blood for life

 
มูลนิธิรามาธิบดีฯ ร่วมกับ บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม "Give Blood for life" ขึ้น
 โดยมีกิจกรรมบริจาคโลหิต ร่วมขายของที่ระลึก และสร้างความบันเทิงให้แก่ผู้ป่วยจากศิลปินในสังกัด บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)
อาทิ ฟลุ๊ค จิระ, พ้อย พรวรา และ หวาย ปัญญริสา
ณ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2557