งานรับบริจาคเพื่อสมทบทุนโครงการตะวันยิ้ม

      สโมสรนักศึกษารามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดกิจกรรมรับบริจาคเพื่อสมทบทุนโครงการ “ตะวันยิ้ม” เพื่อช่วยเหลือโรงเรียนบ้านป่าไม้พระฉาย จังหวัดสระบุรี ณ อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ 14 - 16 มีนาคม 2557