อบรมทางคลินิก

       สำนักงานวิจัย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรม”การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี”  โดยมี รศ.จิตติวัฒน์  สุประสงค์สิน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ท่ามกลางความสนใจจากบุคลากรทางการแพทย์เป็นจำนวนมาก

            วันที่ 17 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมกลาง ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์