งานนิทรรศการวันไตโลก

     เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2557 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน "นิทรรศการวันไตโลก" ขึ้น ณ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ โดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาให้ความรู้ และให้บริการด้านตรวจปัสสาวะ วัดความดันโลหิต เพื่อประเมินการเกิดโรค พร้อมทั้งให้คำแนะนำเกี่ยวกับการรับประทานอาหารโดยนักโภชนาการ