รับประกาศนียบัตรผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาล

     เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2557 รองศาสตราจารย์นายแพทย์สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นผู้แทนคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับประกาศนียบัตรผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาลของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ในงานการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 15 เรื่อง “ความผูกพันเพื่อคุณภาพ” (Engagement for Quality) โดยมีผู้แทนจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ด้วย
      ณ ห้องประชุมแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี