ประเมินความเสี่ยงเบาหวาน

          ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน “ดูแลเท้าให้ถูกวิธี ชีวิตนี้ไม่มีแผลเบาหวาน” โดยมี อ.นพ.สุรเวช  น้ำหอม อาจารย์แพทย์ประจำภาควิชาศัลยศาสตร์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ โดยภายในงานมีบริการตรวจเท้า ให้คำปรึกษา และให้คำแนะนำเรื่องอาหารสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน โดยแพทย์และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2557 ณ ห้องโถงเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 ศูนย์การแพทย์พระเทพรัตน์