งานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗