โครงการทุกพื้นที่มีการให้...ไม่สิ้นสุด

     ศ.นพ.วินิต พัวประดิษฐ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิรามาธิบดีฯ เป็นประธานในงานแถลงข่าว “โครงการทุกพื้นที่มีการให้...ไม่สิ้นสุด” เพื่อระดมทุนโครงการพัฒนาอาคารและจัดหาเครื่องมือแพทย์เพื่อผู้ป่วยยากไร้ โรงพยาบาลรามาธิบดี  ผ่านกระปุกหมูยักษ์จำนวน 21 ตัว ในการทำหน้าที่ระดมทุนจากผู้มีจิตศรัทธาทั่วประเทศ
     เมื่อวันที่ 05 มีนาคม 2557 ณ โถงเฉลิมพระเกียรติ อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์