สุขภาพดี เริ่มต้นได้ด้วยอาหาร

ฝ่ายโภชนาการ โรงพยาบาลรามาธิบดีขอเชิญร่วมกิจกรรม
“ สุขภาพดีเริ่มต้นได้ด้วยอาหาร ”
เริ่มต้นกับ...อาจารย์ นายแพทย์ปริย พรรณเชษฐ์ แพทย์ประจำสาขาวิชาโภชนวิทยาและชีวเคมีทางการแพทย์
ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
เริ่มเรียนรู้...จากทฤษฎี สู่การปฏิบัติ
ณ ห้อง 910A อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
แล้วมาช่วยกันตอบโจทย์ว่า ถ้าคุณอยู่ในสถานการณ์เหล่านี้ จะเลือกกินอย่างไรดี
พบกันอังคารที่ 25 มีนาคม 2557 เวลา 8.30-12.00 น.
ด่วน...รับจำนวนจำกัดเพียง 80 ท่าน (ไม่เสียค่าใช้จ่าย และได้ตรวจวัดมวลไขมันและกล้ามเนื้อ ฟรี)
เริ่มสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ที่ โทร.02-201-1331
เริ่มปฏิวัติการกินในวันนี้...เพื่อสุขภาพที่ดีในวันหน้า