งาน “วันโรคหายาก” ประเทศไทย ครั้งที่ 4 Rare Disease Day 2014

      เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2557 เครือข่ายเวชศาสตร์พันธุศาสตร์ สมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย หน่วยเวชพันธุศาสตร์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ร่วมกับ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี สมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย และแกนนำกลุ่มผู้ป่วย / กลุ่มผู้ปกครองผู้ป่วยโรคหายาก / โรคกำพร้า ร่วมมือกันจัดงาน “วันโรคหายาก” ประเทศไทย ครั้งที่ 4 Rare Disease Day 2014 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนและแพทย์ทั่วไป ในการร่วมกันกำหนดนโยบายและจัดระบบสนับสนุนป้องกันโรคไม่ให้เกิดซ้ำอีกในครอบครัว อีกทั้งยังเป็นการให้กำลังใจผู้ป่วยโรคหายาก ทั้งนี้ นิตยสาร @Rama และสถานีสุขภาพดี Rama Channel ได้ร่วมออกบูธกิจกรรมภายในงานดังกล่าวด้วย ณ บริเวณลานหน้า Hard Rock Café สยามสแควร์