45 ปีวันพระราชทานนา ม.มหิดล

     ศ.นพ.รัชตะ   รัชตะนาวิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานมอบรางวัลเชิดชูเกียรติและเข็มเครื่องหมายมหาวิทยาลัยมหิดล ในงาน 45 ปีวันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล และร่วมฟังปาฐกถาเกียรติยศ ศ.นพ.ชัชวาล  โอสถานนท์ ครั้งที่ 8 โดย ดร.สมคิด  จาตุศรีพิทักษ์ นอกจากนั้น คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี โดย รองคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพและวัฒนธรรม รศ.ดร.พรรณวดี   พุธวัฒนะ  พร้อมด้วย บุคลากรรามาธิบดี  นักศึกษาแพทย์ นักศึกษาพยาบาล ร่วมวางพานพุ่มในงานครั้งนี้ด้วย
     เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557  ณ สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา