บริจาคให้โครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

     คุณวิศิษฐ วิวัฒรางกูล และครอบครัว มอบเงินบริจาคจำนวน 3,000,000 บาท เพื่อสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ในงานฌาปนกิจคุณอุไร วิวัฒนรางกูล ณ วัดพิชัยสงคราม ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557