งาน “ส่งมอบพยาบาลใหม่” และงาน “พิธีบายศรีสู่ขวัญ สู่รั้วรามาธิบดี” ประจำปี 2565

งาน “ส่งมอบพยาบาลใหม่” และงาน “พิธีบายศรีสู่ขวัญ สู่รั้วรามาธิบดี” ประจำปี 2565
งาน “ส่งมอบพยาบาลใหม่” และงาน “พิธีบายศรีสู่ขวัญ สู่รั้วรามาธิบดี” ประจำปี 2565งาน “ส่งมอบพยาบาลใหม่” และงาน “พิธีบายศรีสู่ขวัญ สู่รั้วรามาธิบดี” ประจำปี 2565
งาน “ส่งมอบพยาบาลใหม่” และงาน “พิธีบายศรีสู่ขวัญ สู่รั้วรามาธิบดี” ประจำปี 2565งาน “ส่งมอบพยาบาลใหม่” และงาน “พิธีบายศรีสู่ขวัญ สู่รั้วรามาธิบดี” ประจำปี 2565งาน “ส่งมอบพยาบาลใหม่” และงาน “พิธีบายศรีสู่ขวัญ สู่รั้วรามาธิบดี” ประจำปี 2565งาน “ส่งมอบพยาบาลใหม่” และงาน “พิธีบายศรีสู่ขวัญ สู่รั้วรามาธิบดี” ประจำปี 2565งาน “ส่งมอบพยาบาลใหม่” และงาน “พิธีบายศรีสู่ขวัญ สู่รั้วรามาธิบดี” ประจำปี 2565งาน “ส่งมอบพยาบาลใหม่” และงาน “พิธีบายศรีสู่ขวัญ สู่รั้วรามาธิบดี” ประจำปี 2565งาน “ส่งมอบพยาบาลใหม่” และงาน “พิธีบายศรีสู่ขวัญ สู่รั้วรามาธิบดี” ประจำปี 2565งาน “ส่งมอบพยาบาลใหม่” และงาน “พิธีบายศรีสู่ขวัญ สู่รั้วรามาธิบดี” ประจำปี 2565งาน “ส่งมอบพยาบาลใหม่” และงาน “พิธีบายศรีสู่ขวัญ สู่รั้วรามาธิบดี” ประจำปี 2565งาน “ส่งมอบพยาบาลใหม่” และงาน “พิธีบายศรีสู่ขวัญ สู่รั้วรามาธิบดี” ประจำปี 2565งาน “ส่งมอบพยาบาลใหม่” และงาน “พิธีบายศรีสู่ขวัญ สู่รั้วรามาธิบดี” ประจำปี 2565งาน “ส่งมอบพยาบาลใหม่” และงาน “พิธีบายศรีสู่ขวัญ สู่รั้วรามาธิบดี” ประจำปี 2565
 

ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี จัดงาน “ส่งมอบพยาบาลใหม่” และงาน “พิธีบายศรีสู่ขวัญ สู่รั้วรามาธิบดี” ประจำปี 2565 โดยได้รับเกียรติจาก ศ.คลินิก นพ.อาทิตย์ อังกานนท์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต้อนรับพยาบาลใหม่ จากรั้วโรงพยาบาลรามาธิบดี  ซึ่งมี รศ. ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี กล่าวส่งมอบพยาบาลใหม่ และ พว.วรรณา คงวิเวกขจรกิจ ประธานคณะกรรมการองค์กรบริหารการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดกรวยดอกไม้มงคลในพิธีบายศรีสู่ขวัญ และกล่าวต้อนรับพยาบาลที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ณ โถงชั้น 1 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี และหอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1)