งานทำบุญเดือนเกิดบุคลากร ประจำเดือนธันวาคม 2566

งานทำบุญเดือนเกิดบุคลากร ประจำเดือนธันวาคม 2566
งานทำบุญเดือนเกิดบุคลากร ประจำเดือนธันวาคม 2566งานทำบุญเดือนเกิดบุคลากร ประจำเดือนธันวาคม 2566งานทำบุญเดือนเกิดบุคลากร ประจำเดือนธันวาคม 2566งานทำบุญเดือนเกิดบุคลากร ประจำเดือนธันวาคม 2566งานทำบุญเดือนเกิดบุคลากร ประจำเดือนธันวาคม 2566งานทำบุญเดือนเกิดบุคลากร ประจำเดือนธันวาคม 2566
 

 ฝ่ายบริหารทุนมนุษย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานทำบุญเดือนเกิดบุคลากร ประจำเดือนธันวาคม 2566 ภายในงานมีพิธีตักบาตร ถวายภัตตาหารเช้า และถวายสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์จากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร จำนวน 9 รูป โดยมี ศ.คลินิก นพ.อาทิตย์ อังกานนท์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ผศ. นพ.ประสิทธิ์ กี่สุขพันธ์ รองคณบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งอำนวยความสะดวก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และผู้บริหารคณะฯ ร่วมถวายภัตตาหาร ซึ่งมีบุคลากรรามาธิบดีเข้าร่วมทำบุญในครั้งนี้ด้วย

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2566 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารบริหาร