ขอเชิญอาจารย์แพทย์ อาจารย์พยาบาล และบุคลากรในสังกัด ส่งผลงานการแต่งตำรา เพื่อขอรับรางวัลตำรารามาธิบดี