เสพสมบ่มิสม การมีเพศสัมพันธ์ในผู้ป่วยสมองเสื่อม(3)