เฮลท์แคร์ 2019 สู้โรค-30 รพ. พร้อมตรวจสุขภาพฟรี 27-30 มิ.ย. ฮอลล์ 5 อิมแพคเมืองทองธานี เปิดเวทีเจาะลึกยากัญชา

แหล่งที่มา: 
มติชน