หลอดเลือดดำอุดตัน

โดยชาวรามาธิบดี: 
พญ.กชวรรณ บุญญวัฒน์
แหล่งที่มา: 
สยามรัฐ