50 ปีมูลนิธิรามาธิบดีฯ สานต่อการให้ไม่สิ้นสุด

โดยชาวรามาธิบดี: 
ศ. นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา
แหล่งที่มา: 
ไทยโพสต์