มูลนิธิรักษ์ข้อ ชวนรู้เท่าทันโรคข้อกระดูกสันหลังอักเสบชนิดติดยึด ภายใต้แคมเปญ "Stretches and Strong...ยืดตัวไม่กลัวข้อติด"

โดยชาวรามาธิบดี: 
ผศ. นพ.กิตติ โตเต็มโชคชัยการ
แหล่งที่มา: 
ไทยโพสต์