4 วันเปลี่ยนชีวิต 'เฮลท์แคร์' 2019

โดยชาวรามาธิบดี: 
อ. นพ.กานต์ จำรูญโรจน์
แหล่งที่มา: 
มติชน