ภาพวาดฝีพระหัตถ์พระราชทานมูลนิธิรามาธิบดีฯ

แหล่งที่มา: 
ไทยรัฐ