กลุ่มทิสโก้ ส่งมอบเงินจากการระดมทุนร่วมกับพัมธมิตรและผู้มีจิตรศรัทธา ในโครงการ "Friends for Life"

แหล่งที่มา: 
ไทยโพสต์