เสียงแหบ เสียงหาย รักษาทัน รักษาไว

โดยชาวรามาธิบดี: 
อ.นพ.ภูริช ประณีตวตกุล
แหล่งที่มา: 
undefined