เผยแพร่รายการส่งเสริมสุขภาพ ของสถานีโทรทัศน์รามาฯแชนแนล

แหล่งที่มา: 
ประชาชาติธุรกิจ